sistema edukattiva fir-RDK

Sistema edukattiva fir-RDK, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

Fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, l-edukazzjoni primarja tista’ ddum sa sitt snin. L-iskola sekondarja tista' tieħu sa sitt snin biex titlesta. L-istudenti kollha jridu jlestu eżami nazzjonali fi tmiem l-iskola sekondarja.

Is-sistema edukattiva fir-RDK, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

L-edukazzjoni tieħu madwar 12-il sena Fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, jew RDC, RD Kongo, jew Kongo-Kinshasa, Jiġifieri mill-bidu tal-iskola primarja sat-tmiem tal-edukazzjoni sekondarja.

Is-sena skolastika tibda f’Settembru u tispiċċa f’Ġunju. Universitajiet, jibdew is-sena akkademika tagħhom f’Ottubru u jispiċċawha f’Lulju. Kull kors f'università jdum sena akkademika.

Għandek xi mistoqsijiet jew hemm bżonn jgħinu? Jekk jogħġbok ibgħat messaġġ lil malumat@alinks.org.
Jekk qed tfittex xogħol, aħna mhux aġenzija ta’ reklutaġġ iżda aqra dwar kif tfittex impjieg l-ewwel u jew ibgħat messaġġ lil gjeni.pune@alinks.org dwar appoġġ għat-tfittxija tax-xogħol tiegħek.
L-appoġġ kollu tagħna huwa mingħajr ħlas. Aħna ma nagħtux pariri iżda biss informazzjoni. Jekk għandek bżonn parir espert, insibuh għalik.

Is-sistema edukattiva tar-RDK tiffavorixxi l-iskejjel primarji. Fl-iskola primarja, il-korsijiet mhux akkademiċi ħadu preċedenza fuq il-korsijiet akkademiċi. Il-kurrikuli tal-iskejjel sekondarji huma aktar akkademiċi fin-natura. Ir-RDK trid tagħmel il-kurrikulu tal-iskola aktar Afrikan. Iridu jgħallmu aktar dwar l-istorja u l-kultura lokali. U huma wkoll biex jippromwovu l-istudju tal-lingwi Afrikani. L-istudenti għadhom ħerqana biex jitgħallmu l-Franċiż u l-Ingliż biex jitjiebu lilhom infushom. Il-mudelli tal-iskejjel tal-Belġju u Franza jinfluwenzaw il-kurrikulu tal-iskejjel tar-RDK.

L-iskejjel jużaw lingwi lokali bħala l-mezz ta' tagħlim, speċjalment fl-iskola primarja. Dawk jistgħu jkunu wieħed mill-erba 'kbar: Kikongo, Lingala, Tshiluba u Swaħili. Iżda wkoll waħda mill-mijiet ta' lingwi ħajjin fir-RD tal-Kongo. Il-Franċiż huwa l-lingwa uffiċjali tal-istruzzjoni, speċjalment l-iskola primarja tal-passat.

Skola ta ’qabel

Kindergarten huwa sentejn fir-RDK. Huwa għal etajiet minn 3 sa 5 snin.

Skola primarja

Fir-RD tal-Kongo, fl-iskola primarja, l-età medja tad-dħul fl-iskola hija ta’ 5 snin u nofs. Hemm sitt gradi fl-edukazzjoni primarja. Hemm żewġ klassijiet ta’ preparazzjoni, żewġ klassijiet elementari, u żewġ klassijiet medji.

Skola sekondarja

L-iskola sekondarja tista' tieħu sa ħames jew sitt snin biex titlesta. L-iskola sekondarja tista’ tkun ġenerali jew teknika. Ħames snin huma għall-iskola sekondarja teknika. Sitt snin huma għall-iskola sekondarja ġenerali. It-tnejn qasmu f’żewġ livelli ta’ età. Il-livell aktar baxx huwa twil sentejn għal studenti minn 12 sa 14-il sena. Il-livell ogħla huwa twil erba' snin għal studenti minn 14 sa 17-il sena jew sa 18-il sena.

Biex ikunu ammessi f'università, l-istudenti tal-iskola sekondarja jridu jgħaddu minn eżami nazzjonali, jew “diplôme d'etat”. Jeħtieġ li jgħaddu b'punteġġ minimu ta' 50 fil-mija. Ladarba jkunu rreġistrati f'università, l-istudenti jridu jgħaddu minn eżami ta' tmiem is-sena. Dan huwa esej dwar kull suġġett meħud, kif ukoll eżami orali. Jekk l-istudenti jeħlu, jistgħu jerġgħu jieħdu l-kors billi joqogħdu għal sena oħra. Student tal-kulleġġ irid jikteb u jiddefendi teżi sabiex jikseb liċenzja.

Edukazzjoni Vokazzjonali

L-istudenti jistgħu jmorru mill-iskejjel primarji għal dawk vokazzjonali minflok mill-iskola sekondarja. Huma jagħmlu dan minħabba l-interessi tagħhom u l-prestazzjoni akkademika. Jistgħu jieħdu sehem fi programmi sa 5 snin f’diversi snajja’ u snajja’. Fl-aħħar, huma se jiksbu kredenzjali tal-brevet.

X'inhi l-edukazzjoni fir-RDK?

Il-kwalità tal-edukazzjoni hija medjokri. Dan ukoll minħabba l-kundizzjonijiet li fihom jistudjaw dawn l-istudenti. Iżda fuq kollox, dan minħabba l-kwalifiki tal-għalliema. Huma ftit wisq għan-numru ta’ studenti. Mhumiex imħarrġa sew u huma mħallsa biżżejjed. Ħafna għalliema Kongoliżi għandhom nuqqasijiet evidenti kważi fis-suġġetti kollha.

Ħamsa minn kull sitt studenti fl-iskejjel primarji ma jistgħux jaqraw test sempliċi bil-Franċiż. Dan jiggrava fiż-żoni rurali. Wieħed minn kull għaxar subien biss jaf jaqra bil-Franċiż. U waħda minn kull tnax-il tifla biss taf taqra bil-Franċiż.

Il-bniet imorru l-iskola fir-RD Kongo?

Ħafna tfajliet jitilqu mill-iskola fi tmiem l-iskola primarja u matul l-ewwel snin taċ-ċiklu sekondarju. Nofs il-bniet taħt id-19-il sena ħallew l-iskola. Dan huwa dovut għal żwieġ bikri u tqala bikrija u mhux mixtieqa,

L-iskola hija ħielsa fir-RDK?

Le, anke jekk l-iskola b'xejn hija mira tal-gvern tar-RDK. Ir-RDK għadha ma tistax tipprovdi edukazzjoni primarja universali. Il-miżati skolastiċi annwali medji għal kull tifel ivarjaw minn $ 25 sa $ 35 għall-iskola primarja u minn $ 30 sa $ 50 għall-iskola sekondarja. Il-flus huma ostaklu sinifikanti biex tinkiseb edukazzjoni. Il-ġenituri jġorru parti kbira mill-miżati edukattivi tat-tfal.

X'inhi r-rata ta' litteriżmu fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo?

Tlieta minn kull erba’ ċittadini Kongoliżi li għandhom aktar minn 15-il sena jafu jaqraw u jiktbu. Ir-rata tal-litteriżmu hija ogħla għall-irġiel u aktar baxxa għan-nisa. Disgħa minn kull għaxar irġiel RDK jafu jaqraw u jiktbu. Filwaqt li 67 fil-mija biss tan-nisa, sitta jew sebgħa minn kull għaxar nisa, jafu jaqraw u jiktbu.


Sorsi: Sistema Edukattiva tal-Università Demokratika tal-Kongo Statali, MeridiE edukazzjoni en rdc,

L-immaġni tal-kove tinsab x'imkien f'Binza, Kinshasa, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Ritratt minn Kaisha on Unsplash

kummenti

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *